NEWS

Home  /  NEWS

February 2019 / AD magazine USA

September 2018 / Maison & Objet

COLLECT London - February 2018

August - September 2017 / Ateliers d'Art de France

Sept. 2015 / Winner " Artisan créateurs de lumière"

Summer 2018 / WOODPLANET magazine

September 2017 - Maison & Objet

January 2017 / Marie Claire Maison

July 2017 / Lauréat Atelier d'art de France

March 2015 / Design Days Dubaï